Spletno gostovanje je precej pomemben aspekt pri spletnem nastopu. Pomembno je, da je strežnik na katerem gostuje spletna stran dovolj zmogljiv, da nudi dovolj resursov, pa ne le to. Pomembna je tudi sama lokacija strežnika, saj je nalaganje podatkov hitrejše, v kolikor se strežnik fizično nahaja bližje uporabnikom.